Geiriadur

Geiriadur Ar-lein Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Switch language to Welsh

Search

Welsh Courses

Intensive Courses for Welsh Learners

New Language: New Opportunities

www.uwtsd.ac.uk/courses/welsh-learners/intensive-courses-for-welsh-learners/

Cyrsiau Dwys i Ddysgwyr Cymraeg

Cwrs Dwys i wella eich sgiliau Cymraeg

www.uwtsd.ac.uk/cy/cyrsiau-dwys-dysgwyr/

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo

Dyma gwrs arloesol a gynigir gan Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad â 'Cyfatebol' ar gyfer darpar isdeitlwyr. Mae’r defnydd cynyddol o ddeunydd clyweledol yn ein bywydau pob dydd wedi arwain at gynnydd enfawr yn y galw am isdeitlo yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer rhai sy’n ystyried datblygu gyrfa yn y maes isdeitlo.

www.uwtsd.ac.uk/cy/isdeitlo/

Tystysgrif Ȏl-raddedig mewn Cyfieithu ar y Pryd

Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru, cynigia Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyfle unigryw gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ennill cymhwyster galwedigaethol, ymarferol mewn cyfieithu ar y pryd.

www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfieithu-ar-y-pryd/

UWTSD CARMARTHEN
University of Wales Trinity Saint David
Carmarthen Campus
Carmarthen, SA31 3EP
Tel:   01267 676767
Email:  admissions@uwtsd.ac.uk

UWTSD LAMPETER
University of Wales Trinity Saint David
Lampeter Campus
Lampeter, SA48 7ED
Tel:   01570 422351
Email:  admissions@uwtsd.ac.uk

UWTSD SWANSEA
University of Wales Trinity Saint David
Technium 1, Kings Road
Swansea, SA1 8PH
Tel:   01792 481000
Email:  admissions@uwtsd.ac.uk

UWTSD LONDON
University of Wales Trinity Saint David
11 Cranmer Road, London, SW9 6EJ
Tel:   0207 566 7600
Email:  londonadmissions@uwtsd.ac.uk
Website: www.uwtsdlondon.ac.uk


QAA checks how UK universities and colleges maintain the standard of their higher education provision. The QAA diamond logo and 'QAA' are registered trademarks of the Quality Assurance Agency for Higher Education
People and Planet | University League - 1st award class
Cyber Security logo

©2019 University of Wales Trinity Saint David. Registered Charity: No 1149535