Geiriadur

Geiriadur Ar-lein Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg
Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search

Search Results

 

Welsh

English

bod dros ben rhywun fail to understand cmb.
bod yn ymwybodol dros ben o to be acutely aware of cmb.
da dros ben very good cmb.
da dros ben! well done! cmb.
digrif dros ben hilarious cmb.
dros ben left overs cmb.
left overs cmb.
left overs cmb.
residual cmb.
dros ben llestri out of hand cmb.
over the top cmb.
incwm dros ben residual income cmb.
mae'r canlyniad yn un diddorol dros ben the result is an extremely interesting one cmb.
mae'r ffliw yn salwch heintus dros ben flu is a highly infectious illness cmb.
mae'r sefyllfa'n un gymhleth dros ben the situation is an extremely complicated one cmb.
pendant dros ben emphatic cmb.
prysur dros ben hectic cmb.
pwysau dros ben (of racehorse) weight handicap cmb.
rydych chi'n mynd dros ben llestri this is getting beyond a joke cmb.
tin dros ben head over heels cmb.
yn dda dros ben exceptionally good cmb.
yn falch dros ben very glad indeed cmb.
yn ofalus dros ben with extreme care cmb.
yr ydym yn ddiolchgar dros ben we are immensely grateful cmb.