Geiriadur

Geiriadur Ar-lein Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg
Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Search

Search Results

 

Welsh

English

tro turn n.m. (troeon/troeau)
time n.m. (troeon/troeau)
bend n.m. (troeon/troeau)
occasion n.m. (troeon/troeau)
turning n.m. (troeon/troeau)
drive n.m. (troeon/troeau)
walk n.m. (troeon/troeau)
tour n.m. (troeon/troeau)
outing n. (troeon)