Geiriadur

Geiriadur Ar-lein Cymraeg-Saesneg / Saesneg-Cymraeg

Welsh-English / English-Welsh On-line Dictionary

Switch language to Welsh

Search

Welsh Courses

Intensive Courses for Welsh Learners

New Language: New Opportunities

www.uwtsd.ac.uk/courses/welsh-learners/intensive-courses-for-welsh-learners/

Cyrsiau Dwys i Ddysgwyr Cymraeg

Cwrs Dwys i wella eich sgiliau Cymraeg

www.uwtsd.ac.uk/cy/cyrsiau-dwys-dysgwyr/

Tystysgrif Ôl-raddedig mewn Isdeitlo

Dyma gwrs arloesol a gynigir gan Rhagoriaith, Canolfan Gwasanaethau Cymraeg, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant mewn cydweithrediad â 'Cyfatebol' ar gyfer darpar isdeitlwyr. Mae’r defnydd cynyddol o ddeunydd clyweledol yn ein bywydau pob dydd wedi arwain at gynnydd enfawr yn y galw am isdeitlo yn y blynyddoedd diwethaf. Mae’r cwrs yn addas ar gyfer rhai sy’n ystyried datblygu gyrfa yn y maes isdeitlo.

www.uwtsd.ac.uk/cy/isdeitlo/

Tystysgrif Ȏl-raddedig mewn Cyfieithu ar y Pryd

Mewn cydweithrediad â Chymdeithas Cyfieithwyr Cymru, cynigia Canolfan Gwasanaethau Cymraeg Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant gyfle unigryw gyfieithwyr a darpar gyfieithwyr ennill cymhwyster galwedigaethol, ymarferol mewn cyfieithu ar y pryd.

www.uwtsd.ac.uk/cy/cyfieithu-ar-y-pryd/